Vi har færre gener enn ris

Kartleggingen av det menneskelige arvesettet avdekker at mennesker har langt færre gener enn antatt. Resultatet overrasker forskerne.