800 soldatveteranar har søkt hjelp

På halvtanna år har 500-800 norske soldatar som har gjort teneste i skarpe utanlandsoperasjonar søkt hjelp frå den nyoppretta veteranadministrasjonen i Forsvaret.