Ifølge prognosene fra japanske myndigheter kommer det til å være under 90 millioner mennesker i Japan om 50 år. Og av den gjenværende befolkningen vil to av fem være over 65 år.

Statsminister Yoshihiko Noda vil innføre skatteøkning og flere andre økonomiske reformer for å finansiere de stadig økende offentlige sosiale utgiftene i landet.

Velferds-, helse— og omsorgsutgifter øker med svimlende 75 milliarder kroner årlig, og er med på å forverre det galopperende gjelden Japan sliter med.

Omfattende økonomiske reformer er nødvendig for å kunne møte den kommende befolkningskrisen, sier en talsmann for regjeringen.

— Forgubbingen av samfunnet vil bare fortsette, og det er lite trolig at fødselsraten vil stige merkbart, sier han.