Leger sår tvil om selvmord

Lord Hutton hvitvasker statsminister Tony Blair, og utpeker BBC som syndebukk i Kelly-saken. Samtidig sår tre leger tvil om Kelly begikk selvmord.