Norge blir EU-veiviser

Med håndbøker, coaching og rollespill skal Norge hjelpe land på Balkan inn i EU. Makedonia og Kroatia er først ute til å nyttiggjøre seg norsk eksperthjelp.