Hun forlangte Rumsfelds avgang

Etter den klare demokratiske valgseieren i USA, var deres leder Nancy Pelosi klar i sitt krav. Forsvarsminister Donald Rumsfeld må gå. Etter få timer bøyde president George W. Bush av.