Bestialske drap er blitt rutine i Bagdad

De er blitt en daglig rutine i Bagdad, meldingene om bestialsk mishandling og drap på flere titall mennesker.