Finnene positive til sjette atomkraftverk

Et flertall av de spurte i en finsk meningsmåling støtter helt eller til en viss grad å bygge et sjette kjernekraftverk i landet.