- Alzheimer skyldes forurensning

Britiske forskere mener det økende antall dødsfall på grunn av Alzheimers og Parkinson skyldes kjemikalier i luft og mat.