Innledet Kina-besøk med bønn

President George W. Bush innledet søndag sitt besøk i Kina med bønn, og et klart budskap til landets ledere om å gi innbyggerne større sosial, politisk og religiøs frihet.