FNs veto-historie

Siden grunnleggelsen av FN i 1945 har de fem faste medlem-mene i Sikkerhetsrådet lag ned veto til sammen 251 ganger. USA har stått bak syv av de ni siste gangene.