Bomber mulla Krekars menn

Amerikanske og britiske krigsfly fortsatte i dag å angripe mulla Krekars geriljagruppe i Nord-Irak. USA hevder de har bombet en al-Qaida-leir.