Og hva står så på listen?

Om det er grunn til å slappe av eller ikke etter uttalelsene fra utenriksminister Jan Petersen om et mulig angrep på Syria, får bli en vurderingssak. Men det kunne vært greit å få den listen som hans britiske kollega snakker om.