På vei til martyrdøden

Flyktningleirene var tomme og bare en bil krysset grensen til Syria da Bergens Tidende besøkte At-Tanf, Syrias sørligste grensestasjon mot Irak. Den andre veien, mot Irak, var trafikken en ganske annen.