EU skjerper tonen mot Saddam

EU-landene er enige om å skjerpe tonen mot Saddam Hussein, og truer Irak med krig som "siste utvei" om han ikke frivillig etterlever FNs resolusjoner.