Ny strid om utviklingslæren i USA

Kansas slutter seg til rekken av amerikanske delstater som gjør kritikk av utviklingslæren til pensum i skoleverket.