Vanskelig balansegang for Bush

President Bush vil score en internasjonal gevinst hvis han får fart på fredsprosessen i Midtøsten. Det krever imidlertid press mot Israel, noe som kan koste ham dyrt ved neste valg.