Domstol: «Niggerdritt» ikke krenkende

Østerrikere som kaller andre mennesker "en niggerdritt", krenker ikke dermed vedkommendes menneskeverd.