EU vil samle informasjon om dommer mot nordmenn

Har du en straffedom mot deg i EU? Nå kan den havne i en sentral database som alle EU-land skal kunne søke i.

Publisert Publisert

EUs justisministre samlet til diskusjon i Brussel i september. Torsdag holdes et nytt justisministermøte i Luxembourg. Foto: Virginia Mayo / NTB scanpix

  • NTB
iconDenne artikkelen er over to år gammel

Den nye databasen skal ikke bare omfatte nordmenn, men alle tredjelandsborgere som får straffedommer mot seg i EU.

Tiltaket er en utvidelse av ECRIS, et system der EUs medlemsland kan utveksle informasjon om straffedommer. ECRIS ble opprettet i 2012, men har så langt kun omfattet straffedommer mot EU-borgere.

Databasen er dermed ubrukelig hvis en tredjelandsborger kommer under etterforskning i EU. Hvis denne personen allerede har straffedommer mot seg i et annet medlemsland, finnes det i dag ingen enkel måte å søke opp disse dommene på.

Vil tette hullet

En åpenbar mangel, mener EU. Derfor skal hullet tettes.

– Det vi snakker om, er et sentralt register over straffedommer mot tredjelandsborgere. I stedet for å måtte spørre de 27 øvrige medlemslandene hver for seg, skal man nå kunne søke i dette registeret for å se om det finnes dommer mot personen, sier en diplomatkilde til NTB.

EUs medlemsland har diskutert saken siden i fjor, og i juni i år la Kommisjonen frem et forslag til hvordan registeret kan utformes.

Forslaget skal torsdag opp til diskusjon på EUs justisministermøte i Luxembourg.

Omfang må avklares

Justisministrene skal blant annet diskutere hvor omfattende det sentrale registeret skal være.

Det er allerede avklart at databasen skal inneholde fingeravtrykk. Men dette må veies mot personvern. Det er derfor et åpent spørsmål om også personer som er dømt for mindre alvorlige forbrytelser, skal få fingeravtrykket sitt registrert.

Ett forslag er å la grensen gå ved fengselsstraff. Men det er ikke avklart om også betinget fengsel skal regnes med, og om man skal inkludere personer som er dømt for uaktsomhet.

Et annet uavklart spørsmål er hvordan man skal håndtere personer som har doble statsborgerskap.

Norge står utenfor

Norge står i dag utenfor ECRIS. Norske myndigheter har tidligere vist interesse for å bli med i samarbeidet, men har ikke gått videre med saken.

Det er terrorangrep mot flere europeiske land som har satt saken på agendaen i EU. Informasjon om straffesaker i andre land regnes som et viktig verktøy i etterforskningen av terrormistenkte.

EU arbeider også med videreutvikling av andre politidatabaser og registre over grensepasseringer.

Publisert