• UNDER PRESS: President Barack Obama skrøt over Jens Stoltenberg og Norges vilje til handling mot terror. Foran deres neste møte i Soul i neste måned, er Norge under press for å gjennomføre de lovede tiltakene. FOTO: SCANPIX

Obama ber Norge få fortgang i terrorlov

President Barack Obama presser Jens Stoltenberg få fortgang i innføringen av en syv år gammel FN-konvensjon mot kjernefysisk terrorisme. Pinlig for Norge, sier seniorforsker.