Det var et medlem av Det muslimske brorskapet som opplyste søndag at de hadde vunnet avstemningen. En representant for opposisjonen sier også at det ser ut til at avstemningen gikk i islamistenes favør.

Representanten for brorskapet sa at 56,5 prosent av velgerne stemte for grunnloven, som er utformet av islamistene og som liberale egyptere er imot.

Brorskapets parti, Frihets— og rettferdighetspartiet, hadde observatører i alle valglokalene i de ti områdene der første omgang av valget ble gjennomført, inkludert Kairo.

Resultatet er ifølge brorskapet basert på 99 prosent av stemmene.

Den andre omgangen i resten av landet finner sted neste lørdag.

Opposisjonen hadde ventet at valget ville være avgjort straks tellingen begynte, men det viste seg at resultatet var mye knappere enn ventet.