Slik spres Fukushima-utslippet utover kloden

Spormengder fra det radioaktive utslippet kan nå Norge allerede i dag. Men eksperter sier det trolig blir veldig lave verdier.