Mente atomsikkerheten var god nok

Japans regjering avfeide spørsmål om sikkerhet ved landets kjernekraftverk overfor USA. Atomkraftverkets eier er tatt i løgn om sikkerheten.