Menn med store muskler har mer markante politiske holdninger enn menn med mindre muskler, viser en ny dansk-amerikansk undersøkelse.

— Våre undersøkelser har vist at menn modererer sine holdninger etter sin fysiske styrke, sier Michael Bang Petersen til videnskab.dk.

Bang Petersen er lektor i psykologi ved Aarhus Universitet og har sammen med en gruppe amerikanske forskere, ledet av Daniel Sznycer ved University of California, studert over 1.500 personer i Danmark, USA og Argentina.

Muskler og holdninger

Forskerne målte bicepsmuskelen på forsøkspersonene, som deretter måtte svare på spørsmål om utdannelse, økonomi, sosial status og politiske holdninger.

Resultatet var som ventet at de rike er mest imot å omfordele godene i samfunnet, noe som blant annet gir seg utslag i større motstand mot høyere skatter.

Fattige er tilhengere av mer omfordeling, blant annet i form av høyere trygdesatser.

Mer overraskende er det at menns fysiske styrke også helt klart spiller inn på hvordan de står politisk.

— Jo mer fysisk sterk en rik mann er, desto mer vil han være imot omfordeling i samfunnet. Men en fysisk svak rik mann vil være langt mindre imot omfordeling, sier Bang Petersen.

Velger konflikt

Den fysiske styrken spiller også inn på de politiske holdningene til fattige menn, bare med motsatt fortegn, viser undersøkelsen.

Fattige menn med store muskler vil ha mye omfordeling, mens fattige menn med mindre muskler stiller mer moderate krav til omfordeling.

De sterkeste mennene har generelt en større tendens til å velge politisk konflikt enn andre, trolig fordi underbevisstheten deres kalkulerer med at det vil lønne seg for dem å kaste seg ut i konflikt, tror forskerne.

Selv om undersøkelsen påviser en sammenheng mellom fysisk styrke og lysten til å kjempe om flere skattekroner, påviser den ikke dermed en direkte sammenheng mellom disse to faktorene, understreker Bang Petersen.

Det er derfor usikkert om fysisk styrke alene påvirker lysten til å kjempe, eller om lysten til å kjempe også påvirker folk til å trene opp musklene.

Kvinnemuskler

Hos kvinner spiller muskelstørrelsen ikke inn på hvilke politiske holdninger de har, viser undersøkelsen.

Rike kvinner er imot mer omfordeling, mens fattige vil ha mer omfordeling, helt uavhengig av muskelstørrelse.

Forklaringen kan være at styrke rent evolusjonært har hatt mindre betydning for kvinners overlevelse enn for menns overlevelse, tror forskerne.

Tidligere undersøkelser har derimot vist at kvinner som blir definert som pene, generelt oppførere seg som sterke menn. Hvorfor det er slik, har forskerne ikke kunnet gi noe svar på.

_20160693.jpg
MICROSTOCK