Men astronomene i NASA beroliger oss med at det ikke fins noen mulighet for at asteroiden 2012 DA 14, som er rundt 45 meter i diameter, skal kollidere med jorden.

Astronomene mener at asteroiden vil passere på en avstand av 27.200 kilometer fra jorden. Det er utenfor atmosfæren, men rundt 8.000 kilometer innenfor satellittenes baner.

2012 DA 14 er uansett en svært liten asteroide. Den man mener utryddet dinosaurene, var rundt 100 kilometer i diameter.

Asteroiden ble oppdaget ved en tilfeldighet av en gruppe amatørastronomer i Spania da den passerte jorda i februar i fjor

Den vil være synlig som en liten stjerne med et lite teleskop i Øst-Europa, Australia og Asia.

Astronomene har etter hvert ganske god oversikt over hvilke store asteroider som sirkler rundt jorden, men det fins også mange små. De har ikke oversikt over noen annen asteroide som passerer like nær jorda som 2012 DA 14 i nær framtid.

En asteroide på 2012 DA 14s størrelse kan gjøre stor skade i området den treffer, men vil ikke utgjøre noen fare for jordens eller menneskehetens eksistens. 2012 DA 14 er trolig på størrelse med asteroiden som i 1908 raserte 2000 kvadratkilometer skog ved Tunguska i Sibir.