— Vi må ikke glemme at for hver voldelige gjeng, er det millioner av mennesker som lengter etter den friheten, den verdigheten og det håpet vårt flagg representerer, sa Obama under sin ukentlige radiotale lørdag.

Fredag gikk illsinte demonstranter nok en gang løs på USAs ambassader i Midtøsten og Nord-Afrika for å vise sin vrede mot den islamkritiske amatørfilmen «Innocence of Muslims». I flere andre land kom demonstrasjonene etter fredagsbønnen ut av kontroll.

Protestbølgen kom etter flere dager med uro hvor amerikanske og europeiske utenriksstasjoner er blitt stormet av demonstranter. Det verste angrepet skjedde tirsdag kveld i byen Benghazi øst i Libya, hvor USAs ambassadør Christopher Stevens og tre andre diplomater ble drept.

Da de fire bårene kom hjem til USA fredag lovte Obama at de ansvarlige vil bli stilt til ansvar for sine handlinger.

Farefullt arbeid

Al-Qaida på den arabiske halvøy hevder ifølge overvåkingsgruppen SITE at drapene i Libya ikke skyldtes ikke den omstridte Muhammed-filmen, men var et hevnangrep for drapet på nettverkets nestkommanderende Abu Yahya al-Libi. Tidligere denne uken bekreftet al-Qaida-leder Ayman al-Zawahri at operasjonssjefen ble drept av en amerikansk drone i juni i år.

I Libya har amerikansk etterretning satt i gang jakten på de væpnede mennene som gjennomførte angrepet i Benghazi. Kilder i USAs forsvarsdepartement sier denne jakten har høy prioritet.

I sin tale understreker Obama at regjeringen gjør alt den kan for å beskytte amerikanere som tjenestegjør i utlandet. Amerikanske spesialsoldater er sendt inn i flere land for å beskytte utenriksstasjonene der.

— Vi er i kontakt med regjeringer over hele kloden for å styrke vårt samarbeid og understreke at enhver nasjon har et ansvar for å hjelpe og beskytte vårt folk, sier han.

Amerikanske diplomater har et farefullt arbeid, mener presidenten. Men USA kan likevel ikke vike fra sitt mål om å spre «verdighet og frihet» i hele verden, sa han fredag i sin minnetale til diplomatene som ble drept i Libya.

— USA vil aldri trekke seg tilbake fra verden, sa han.

Ny situasjon

Protestbølgen viser at en ny situasjon råder etter den arabiske vår, mener eksperter. Den nyvunne friheten har gitt folk mulighet til å gi åpent uttrykk for sitt sinne, og det stiller USA overfor helt nye utfordringer.

USA er i ferd med å høste fruktene av en årrekke med mangelfullt lederskap i Midtøsten, mener direktør Salman Shaikh ved Brookings Doha Center. Obama må vise styrke for å unngå at situasjonen forverrer seg, mener han.

— Folk klager over at USA simpelthen ikke har vist sterkt nok lederskap og staket ut en tydelig kurs, sier han.

Behov for ny tilnærming

Haim Malka, visedirektør for midtøstenprogrammet ved Center for Strategic and International Studies, antar at politiske omveltninger kombinert med alvorlige økonomiske problemer, høy arbeidsløshet og mange tiår med vanstyre har gjort arabiske land til en yngleplass for ekstremisme.

— Styringen av autoritære regimer har utløst voldsomme antiamerikanske krefter som de tidligere regimene i stor grad har holdt i sjakk, sier han.

USA må ta i bruk hele sin politiske verktøykasse i regionen, oppfordrer Brian Katulis, midtøstenekspert ved Center for American Progress.

— Vi trenger en systematisk tilnærming for å hjelpe disse samfunnene til å utvikle demokratier og økonomier som fungerer, fastslår han.