Avverget angrep i Berlin

Tysk politi har etter alt å dømme hindret at en venstreradikal gruppe satte fyr på jernbanen i Berlin. Bare timer tidligere ble jernbanelinjen mellom Hamburg og Berlin utsatt for en påsatt brann.