• VIL HA MEIR: Kharyaga-oljefeltet i Sibir er ein del av Statoils satsing i Russland. Samarbeidet med Rosneft har som mål å sikre Statoil nye oljerike felt dei kan utvinne i nordområda. FOTO: STATOIL

Sanksjonar mot Russland kan ramme Statoil-satsing

Både oljeleiting på store havdjup, utvinning i Arktis og skiferolje blir ramma av dei nye sanksjonane mot Russland. Statoil er inne i alle sektorane på russisk side.