Flere katolske grupper i de to landene har satt i gang kampanjer for å presse den amerikanske kirkelederen til å holde seg hjemme.

«Kardinal Mahony vil forsterke skandalen og skammen i vår kirke hvis han deltar i konklavet», heter det i en underskriftskampanje som den amerikanske organisasjonen Catholics United står bak. Så langt har over 5.000 personer skrevet under på kravet.

Den 76 år gamle kardinalen ble i forrige måned fratatt alle administrative oppgaver i kirken. Årsaken er at han bidro til å hemmeligholde anklager om seksuelle overgrep begått av prester i California på 1980-tallet.

En annen av kardinalene som skal delta i pavevalget, Velasio De Paolis, har uttalt at Mahony selv må velge hva han vil gjøre og at det ikke er mulig å nekte ham å delta.