På et møte med pressen etter samtalene i den russiske ambassaden i Paris sa Kerry at begge parter innser hvor viktig det er å finne en diplomatisk løsning til beste for det ukrainske folk, selv om de er uenige om hvordan krisen oppsto.

— Begge parter kom med forslag om hvordan vi kan trappe ned den sikkerhetsmessige og politiske spenningen i og rundt Ukraina, sa Kerry og la til at han hadde lagt fram sin sterke bekymring om de russiske styrkene langs Ukrainas grenser, som han sa hadde skapt et klima av frykt.

Lavrov på sin side sa til pressen at det ikke var inngått noen konkret avtale, men at samtalen var konstruktiv og at samtalene skal fortsette.

Han sa også at begge parter hadde lagt fram sine ideer, men at de ikke kom til enighet om hva som var årsaken til krisen.

Putin og Obama

Han ønsket å drøfte med USA forslag som USA hadde lagt fram for å dempe krisen som oppsto da Russland okkuperte Krim-halvøya og deretter foretok en massiv styrkeoppbygging langs Ukrainas østgrense.

USA, EU og andre vestlige land innførte sanksjoner mot Russland etter Krim-okkupasjonen og har gjort det klart at langt kraftigere sanksjoner blir innført om Russland krenker Ukrainas øvrige grenser.

Ulovlig okkupasjon

Lavrov på sin side gjentok det russiske synet at en føderal organisering av Ukraina som gir russisktalende områder betydelig selvstyre ville peke fram mot en løsning.

Til det sa Kerry at ingen beslutning om hvordan Ukraina skal organisere seg kan tas uten i samråd med Ukrainas ledere.

— Vi vil ikke akseptere en vei framover hvor Ukrainas legitime regjering ikke sitter ved bordet. Prinsippet er klart. Ingen beslutninger om Ukraina uten Ukraina, sa Kerry.

Men han sa også at USA vil samarbeide med de ukrainske lederne for å sikre minoritetenes rettigheter og språklige rettigheter.

Kjenner hverandre

Kerry og Lavrov har det siste året ofte vært i nær kontakt i forbindelse med andre internasjonale kriser som Syria og Iran, og de har samarbeidet nært om både Irans atomprogram, kjemiske våpen i Syria og Syria-konferansen i Genève.

Før samtalene insisterte Lavrov også på at Russland ikke har noen intensjon om eller interesse av å krysse grensa inn i Ukraina, til tross for styrkeoppbyggingen langs grensa.

Plan utvikles

Amerikanske ideer inkluderer avvæpning av prorussiske militser i Ukraina og utplassering av internasjonale observatører.

Planen inkluderer også behovet for direkte dialog mellom Ukraina og Russland, synspunkter på grunnlovsreform og på valget 25. mai.

Russland har hittil avvist direkte samtaler, og Russland ønsker en garanti for at Ukraina aldri blir medlem av NATO.