Hele overvåkingsprogrammet ble lagt til side etter at en dommer i 2011 bestemte at det var ulovlig å spionere på amerikanere som ikke hadde noen tilknytning til terrorisme.

Programmet ble opprettet bare for å overvåke folk utenfor USA, men på grunn av det en høytstående tjenestemann kaller en teknisk feil, ble titusener av eposter mellom amerikanske statsborgere også samlet inn.

Slik programmet var bygd opp, viste det seg at det var umulig for NSA å skille ut epost mellom amerikanere i det havet av internasjonale data de hentet i de fiberoptiske kablene i USA.

De nye dokumentene viser at NSA kan ha samlet inn så mange som 56.000 eposter mellom amerikanere hvert år mellom 2008 og 2011.

Tjenestemannen benektet at de med vilje hadde krenket amerikanske borgeres privatliv.

Men domstolen som behandler saker som angår overvåking, var uenig i at innsamlingen av data var uaktsomt, og bestemte at programmet var ulovlig.

Dommen var opprinnelig klassifisert, men myndighetene besluttet å offentliggjøre den for å vise folk at overvåkingen foregår under streng kontroll, og at myndighetene retter opp feil.

Bakgrunnen for det var at varsleren Edward Snowdens avsløringer om USAs massive overvåking av telefon og epost hadde skapt en storm både i USA og ellers i verden, og derav sviktende tillit til etterretningstjenestene.

Myndighetene endret programmet, og kom tilbake til domstolen for å få den nye versjonen godkjent.