Foreløpige undersøkelser tyder på at skjelvet hadde en styrke på 6,8. Det ble utløst om lag 8 kilometer under havbunnen nord for øya.

Pacific Tsunami Warning Centre mener det er fare for en lokal tsunami i områder som ligger inntil 10 mil fra episenteret. Områder som ligger lenger unna, skal ikke være i faresonen.