De fem, tre fra Jemen og to fra Tunisia, har vært holdt innesperret i fangeleiren på Guantanamo-basen uten lov og dom i over ti år.

President Barack Obama lovet alt før han tiltrådte å stenge fangeleiren, men det sitter fortsatt rundt 127 innesperret der.

28 fanger er løslatt i år og sendt til andre land, og dette er det høyeste antallet noensinne. Blant landene som har tatt imot løslatte fanger er Uruguay, Georgia og Slovakia.

Ifølge Pentagon sa Kasakhstan ja til å ta imot og bosette de fem løslatte fangene etter lengre tids forhandlinger med USA.

Selv om Kasakhstan er en alliert av Russland, har det oljerike landet også et økonomisk og diplomatisk samarbeid med Vesten.

Over halvparten av de gjenværende fangene i Guantanamo-fengselet kommer fra Jemen, men forholdene i landet gjør det ikke forsvarlig å returnere dem dit, mener USA.