35 år gamle Runa Khan fikk en dom på fem år og tre måneder i fengsel for å ha lagt ut et bilde av et bombebelte med ordene «ofre sitt liv for islam» på Facebook og gitt råd til andre mødre om å oppdra sine barn til å bli jihadister.

På Facebook-siden sin postet hun også bilder av sine egne barn som holder skytevåpen og sverd.

«Søstre, bevis at dere elsker deres sønner, brødre og ektemenn ved å sende dem for å kjempe for Allah,» skrev hun.

Andre deler av tiltalen gikk ut på at hun informerte en annen person på sosiale medier om hvordan man skulle reise fra Tyrkia til Syria for å slutte seg til kampen der.

Hun la også ut en lengre artikkel med tittelen «Søstres rolle i jihad andre steder enn på slagmarken».

Lederen for London-politiets enhet for bekjempelse av terrorisme, Richard Walton, sier i en erklæring at saken dreier seg om hvordan sosiale medier brukes som redskap for terrorisme, og at Khan brukte dem til å spre ekstremisme, radikalisere andre og rettferdiggjøre bruken av barn i terrorangrep.