Syv ganger fikk han beskjed om at dato for henrettelse var fastsatt, men nå er han renvasket.

Mens den syvende datoen nærmet seg, oppdaget en privatdetektiv at statsadvokatens kontor i storbyen New Orleans bevisst hadde underslått beviser for Thompsons uskyld. Nå er han tilkjent 14 millioner dollar (80 millioner kroner) i oppreisning, opplyser aktivister.

Ifølge Innocence Project, en organisasjon av uavhengige jurister, forsøkte myndighetene i delstaten Louisiana å avspise Thompson med ti dollar og en bussbillett da de måtte løslate ham. USAs høyesterett mener myndighetene ikke kan holdes økonomisk ansvarlige for hans skjebne.

— Med denne avgjørelsen fjernet USAs øverste domstol en av de få gjenværende muligheter uskyldig dømte har til å holde påtalemyndigheten ansvarlig for bevisst feilaktig opptreden. Andre grupper fra leger og flypiloter til prester kan bli holdt ansvarlige, framholder juristene.

Innocence Project krever at USAs folkevalgte ledere styrker de eksisterende rutinene og om nødvendig skaper nye for å styrke innsynet i påtalemyndighetens arbeid og muligheten for å stille den til ansvar. Tilfellet John Thompson viser behovet for dette, blir det sagt.