Qandil var statsminister det knappe året president Mohamed Mursi satt ved makten, fram til militærkuppet i juli.

En domstol dømte ham til ett års fengsel fordi han som statsminister unnlot å etterkomme en rettslig kjennelse om å renasjonalisere oljeselskapet Tanta Flax.

En domstol opprettholdt dommen mot Qandil i september, men den tidligere statsministeren har vært på frifot.

På julaften ble han ifølge sikkerhetskilder stanset i ørkenen på vei til Sudan, sammen med noen smuglere.