• FORSLAGSSTILLER: Nancy Pelosi er en av dem som står bak forslaget om å skjerpe reglene for bakgrunnssjekk ved våpenkjøp. FOTO: Evan Vucci, AP/NTB scanpix

Forslag om strengere krav ved våpenkjøp i USA

Representantenes hus jobber med et tverrpolitisk forslag om obligatorisk bakgrunnssjekk ved nesten alle våpenkjøp i USA.