EU strammar kraftig til

EU vil forby alt kjøp av iransk olje. Regjeringa seier det «godt kan hende» at Noreg sluttar seg til ei ytterlegare innstramming av sanksjonane.