- Et brudd på folkeretten

Russland anerkjenner de georgiske regionene. - Et bevisst brudd på folkeretten, mener Carl Bildt.