35.000 britiske barn trues årlig med våpen

Nærmere 100 britiske barn blir daglig truet med skytevåpen, kniver, slåsshansker, økser, kjøttkroker og sprengstoff.