Forurenset drikkevann i Mosjøen

Drikkevannet i Mosjøen er forurenset og helsemyndighetene har innført kokepåbud for alt vann i området.