Bekymringen for klimaendringer vokser

En meningsmåling i 17 land viser at et flertall over hele verden mener at klimaendringer er et alvorlig problem som politikerne må ta tak i selv om det koster.