– Barnedødeligheten større enn antatt

Barnedødeligheten i verden faller ikke så mye som UNICEF vil ha det til, og tusenårsmålene vil langt fra bli nådd, skriver The Lancet.