Tykke kvinner er lykkeligst

Tykke kvinner er mest fornøyd, mens tynne kvinner har dårligst selvbilde, skal man tro en fersk europeisk undersøkelse.