EUs gassforsyninger truet igjen

Vladimir Putin har gitt EU beskjed om at gassleveransene via Ukraina kan bli forstyrret.