Bønder som rømmer fra Norge

De rømmer fra norsk jordbruk og blir storbønder på fremmed jord. Med støtte fra den norske staten.