Prøveskjøt ved Norge

Russland har skutt opp tre langdistanseraketter. Den ene ble skutt opp øst for Norge.