Et norsk dødsfall i uken i Thailand

Hittil i år har 47 nordmenn omkommet.