Flyforbud for SAS

Luftfartsmyndighetene i Skandinavia har utstedt flyforbud for alle SAS sine fly av typen Dash 8-Q 400 etter at et fly av denne typen havarerte på Kastrup utenfor København lørdag.