Hvor krasjer satellitten?

En amerikansk spionsatellitt kommer til styrte mot jorden i begynnelsen av mars. Ingen vet hvor satellitten kommer til å dundre i bakken.